Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viaonelastback onelastback
Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep, really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive with all your might, and when you laugh, laugh like hell. And when you get angry, get good and angry. Try to be alive. You will be dead soon enough.
Ernest Hemingway
Reposted fromenyopax enyopax viamayamar mayamar

March 26 2017

8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viablackheartgirl blackheartgirl

March 25 2017

Ludzie mają tę niemiłą przypadłość, że tęsknią za czymś, czego nawet nie posiadali.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viaonelastback onelastback

March 23 2017

7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaonelastback onelastback

March 21 2017

I zno­wu będziemy na próżno cze­kali na cud, mar­no­wali czas, zużywa­li ser­ca i roz­sta­niemy się. 
— Haruki Murakami
Reposted fromButWhy ButWhy viaonelastback onelastback

March 14 2017

2043 5e42

March 12 2017

9150 199b 550

boomadamalpaca:

Knaresborough, North Yokshire, England by Alice Hutchinson on Flickr.

Nikt nie może Cię uratować,
tylko Ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viablackheartgirl blackheartgirl
4487 0191 550
"Ości" 1
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
5893 4465 550

March 08 2017

7949 8dda 550
Reposted fromobsydian obsydian viablackheartgirl blackheartgirl
To tak, jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar

March 07 2017

March 06 2017

A lot of people tell me I’m a bit dreamy. But I like the idea of that. Of being somewhere else.
— Alex Turner
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viastepowywilk stepowywilk

March 01 2017

Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viamayamar mayamar
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— Jarosław Borszewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl