Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

3031 5979
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadobby dobby

January 02 2018

8964 2fa4 550
Reposted fromnutt nutt viablackheartgirl blackheartgirl

December 31 2017

December 17 2017

1243 c758

December 05 2017

Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viablackheartgirl blackheartgirl
9994 632a
Reposted fromhubi1 hubi1 viablackheartgirl blackheartgirl

December 03 2017

Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa

December 02 2017

3000 8c12
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl

November 29 2017

0714 b829
Reposted fromNekoii Nekoii viadobby dobby
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viablackheartgirl blackheartgirl

November 26 2017

3347 5650
Reposted fromarancione arancione viamayamar mayamar

November 22 2017

2542 dd23
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadobby dobby

November 19 2017

Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadobby dobby

November 13 2017

4667 664f
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadobby dobby
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viadobby dobby

November 12 2017

Przeczytaj piękny wiersz. Słowa mogą wypełnić te miejsca w twojej duszy, do których nie dotrze czekolada.
— Regina Brett
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl