Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
6100 b524
Reposted fromsilentghost silentghost viaphilomath philomath

May 25 2017

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaphilomath philomath

May 23 2017

Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

May 22 2017

Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viamayamar mayamar

May 19 2017

Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura

May 18 2017

Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
4365 d7c4 550
Reposted frombrumous brumous viaonelastback onelastback

May 11 2017

5491 11c6 550
Zuzanna Ginczanka
Reposted frommagnes magnes viablackheartgirl blackheartgirl
7484 894e
6955 e3de
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
4585 ea18 550

April 27 2017

6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viaonelastback onelastback
Poddaję się zdarzeniom, ale nie działam. Egzystuję, ale nie można powiedzieć, że żyję.
— Håkan Nesser

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viamayamar mayamar

April 24 2017

3000 0b63 550
friend
Reposted frommoralna moralna viablackheartgirl blackheartgirl
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viamayamar mayamar

April 22 2017

5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl