Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

March 11 2018

Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami

March 02 2018

Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— Pani Dalloway, Virginia Woolf.
Reposted frommhsa mhsa viablackheartgirl blackheartgirl

February 22 2018

6516 1019
Reposted fromwredna wredna viablackheartgirl blackheartgirl

February 18 2018

6339 ddaa
Reposted fromdailylife dailylife viablackheartgirl blackheartgirl
6272 a5ad
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień

February 04 2018

9357 116a 550
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viablackheartgirl blackheartgirl

January 30 2018

January 27 2018

January 24 2018

5749 4cba 550
Reposted fromoutoflove outoflove viablackheartgirl blackheartgirl

January 21 2018

Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl

January 17 2018

Nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas...
— ks. Jan Twardowski

January 04 2018

3031 5979
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadobby dobby

January 02 2018

8964 2fa4 550
Reposted fromnutt nutt viablackheartgirl blackheartgirl

December 31 2017

December 17 2017

1243 c758

December 05 2017

Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl