Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

6638 332e
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
4228 9c6c
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamayamar mayamar

October 21 2017

7360 b546
Reposted fromdivi divi viaeratoo eratoo
Reposted fromFlau Flau viablackheartgirl blackheartgirl

October 08 2017

October 04 2017

8069 8777
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaphilomath philomath
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"

September 26 2017

3892 15ab 550
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viaphilomath philomath
2336 1e1c
Reposted fromnutt nutt viaphilomath philomath

September 25 2017

6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaphilomath philomath

September 23 2017

Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar

September 19 2017

Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"

September 02 2017

0104 8442 550

tattooingisanart:

haeyum.o_o

August 20 2017

Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viablackheartgirl blackheartgirl

August 07 2017

To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viamayamar mayamar

July 22 2017

-Co to jest samotność? -spytał mnie mój młodszy brat.
-Samotność to jest to, kiedy po całym dniu włączasz telefon i nie widzisz żadnej wiadomości. Po prostu nikt się Tobą nie interesuje.
— autor nieznany
1586 5b7b
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl

July 18 2017

Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl